Logga in

Sluter kretsloppet med egna biogasmackar

I Kalmar län har antalet biogasmackar ökat markant. En bidragande orsak är Hagelsrums Gård och ägarfamiljen Birgersson, som byggt fyra biogasmackar i egen regi.

Det finns flera exempel på bönder som gör biogas. Men familjen Birgersson på Hagelsrums Gård har tagit det ett steg längre. När de inte fick avsättning för all gas och ingen ville bygga mackar, valde de att bygga dem själva.

Två viktiga faktorer för Hagelsrums Gårds tankställen har varit utformning och val av placering. Familjen Birgersson har därför byggt så estetiskt tilltalande mackar som möjligt, på så lättillgängliga platser som möjligt, för att inte bara locka de redan frälsta.


Tom Birgersson har i princip jobbat heltid med biogas- och macksatsningen sedan 2017. Efter mycket arbete står de fyra mackar nu klara.

– Vi vill höja statusen på biogasen just för att folk ska få upp ögonen för bränslet. En del i detta är snygga mackar och bra placering, då blir det också lättare att nå ut med budskapet till den stora massan kring vilket fantastiskt bränsle som biogas faktiskt är, säger Tom Birgersson, en av sönerna i familjen, och fortsätter:

– Biogas förtjänar helt enkelt att säljas på centrala platser, det ska inte vara svårt att hitta till dem, man ska inte behöva åka ut till ett industriområde – och när du åker och tankar ska det ge en känsla av det känns bra, för genom att tanka biogas gör du att världen mår bra. Det ska vara lite nice helt enkelt!


För att fler ska få upp ögonen för biogas har mackarna får en helt unik och tilltalande utformning. De är också placerade på centrala platser vid genomfartsvägar.

Genomtänkt, egen design och lokalt material
Mackarna ska utstråla miljötänk, de har bland annat sedumtak och är till stor del byggda i trä som kommer från lokala sågverk. Just det lokala är något som Tom Birgersson framhåller, både när det gäller själva bränslet, men också att använda lokalt material och lokala hantverkare eller företag för bygge och underhåll av mackarna.

Började med elproduktion och fortsatte med fordonsgas
Hagelsrums Gård satsade på biogas redan 2012. Då genom att producera el för att försörja den egna gården. När elpriserna sjönk började familjen Birgersson titta på andra alternativ för gasen och det stod snabbt klart att det skulle bli fordonsgas.

– När vi byggde första anläggningen 2011-2012 visste vi ingenting om biogas. Det var mest ett teknikintresse från mig och farsan. Klimatfrågan var inte heller lika het då, säger Tom Birgersson, som i princip jobbat heltid med gårdens biogassatsning sedan 2017.

2017 infann sig förutsättningarna för att starta produktion av fordonsgas då Kalmar Länstrafik (KLT) upphandlade biogasbussar. Hagelsrums Gård kom tillsammans med blivande samarbetspartnern Eon överens om att leverera stora mängder biogas till KLT.


Hagelsrums Gårds första rötkammare (i förgrunden) rymmer 2100 kubikmeter. Med den andra rötkammaren som rymmer 4600 kubikmeter har biogasproduktionen kunnat tredubblats. Anläggningen är byggd så att de bägge rötkamrarna kan användas var för sig, parallellt eller i serie för maximal flexibilitet.

– En ny rötkammare byggdes tillsammans med bland annat uppgradering och komprimering. I och med detta tredubblades också gårdens produktionskapacitet.
För att kunna fylla Eons biogasflak köpte vi ett begagnat tankställe som flyttades från Västervik till gården, bara det var ett inte helt okomplicerat projekt i sig, berättar Tom Birgersson.

Ingen ville köpa överskottet
Hagelsrums Gård levererar drygt 7 Gwh biogas per år till länstrafikens bussar, men har kapacitet att producera 12-14 Gwh, vilket motsvarar bränsle för runt 1300 bilar om året (1500 mil per fordon och år).

Hagelsrum pratade med olika aktörer om att sälja biogas till dem för att kunna öka produktionen, men ingen var intresserad av att köpa överskottet. Och ingen ville heller bygga biogasmackar i närområdet efter som det inte fanns någon marknad.

”På ett sätt är det bra att inte veta för mycket innan du börjar med sådana här grejor, för då kanske du inte börjar alls. Ibland är det bra att vara lite naiv – ’det här måste ju gå att fixa, det här måste ju gå att lösa!’ ”

– Det blir ju hönan och ägget. Ingen köper biogasbilar förrän det finns någonstans att tanka och tvärtom. Vi började därför fundera på att gräva en gasledning till Målilla för att fylla växelflaken där och samtidigt bygga en mack för allmänheten, säger Tom Birgersson.

Samtidigt som Hagelsrums Gård funderade på att bygga en gasmack var Kalmar Länstrafik (KLT) på gång med en upphandling av fordon för kort- och sjukresor. KLT bestämmer sig för att sätta skall-krav för biogasdrift av dessa fordon, förutsatt att det finns tankställen för biogas.

Grävning av 5 km gasledning
Det beslutet innebar bråda, men positiva, tider för Hagelsrums Gård. På bara några månader från hösten 2019 till nyår, skulle man bygga fyra gasmackar och färdigställa en fem kilometer lång gasledning till Målilla.

Eftersom tanken var att gasen till de andra mackarna skulle skeppas från macken i Målilla var ledningen dit tvungen att bli klar först. Genom samförläggning med Eon, som skulle lägga ner markkabel för el, och Hultsfreds kommun, som lade ner tomslang för framtida fiber och dessutom tidigarelade ett VA-byte i Målilla, fick man synergi och kunde hålla nere kostnaderna.


Biogasen från gården leds via en pipeline till Målilla. Där används biogasen dels till macken och dels tankas den över på lastväxlarflak som körs till övriga mackar.

Macken i Målilla hann vi klart med till nyår 2020, eller strax innan. Vimmerby-macken blev klar i januari och Högsby i mitten av februari. Hultsfred blev försenad, men är nu i slutet av november äntligen klar, säger Tom Birgersson.

Efterlyser gas-elhybrider
För tillfället är det Kalmar Länstrafiks (KLT) taxibilar och taxibussar som står för merparten av volymerna på mackarna, men även kommunerna börjar komma igång.

Vi hoppas att mängden biogasbilar i kommunernas fordonsflottor ökar de kommande 3-5 åren. Kommunerna är ju ett lämpligt organ att visa vägen framåt – att biogas inte är så krångligt eller farligt. Och så kommer det dessutom efterhand ut biogasbilar på begagnatmarknaden, menar Tom Birgersson och säger:

– När personal i kommunerna och regionen kör biogasbilar i jobbet kan de dessutom bilda sig en uppfattning om biogas och kanske sedan köper biogasbil privat ifall de gillar det.

På biogasbilsfronten efterlyser Tom gas-elhybrider och resonerar att biogasen skulle räcka till många fler om man kan köra de kortare resorna på el och de längre sträckorna på biogas.

– Jag tror inte folk förstår hur mycket drivmedel vi gör av med i det här landet. Ska vi få en fossilfri fordonspark kommer vi behöva många olika bränslen – biogas, el, HVO och så vidare. Vi bör också optimera fordons- och transportflottorna så att rätt typ av fordon går på rätt typ av bränsle, menar Tom Birgersson.

Ser ljust på framtiden för biogas men betydande insatser krävs
För byggnationen av mackarna har bidrag från Klimatklivet varit helt avgörande och täckt runt 70 procent av investeringskostnaden. På sikt hoppas Familjen Birgersson att satsningen ska hjälpa till att öka gårdens avkastning, men de har kalkylerat med att mackarna kommer gå dåligt de första åren.

– För att få riktigt ordentlig snurr på mackarna behöver vi sälja 4 GWh biogas per mack. Jämfört med augusti 2020 innebär det en tiodubblad försäljningsvolym, säger Tom Birgersson och fortsätter:

– Kommer vi dit kan varje mack ”driva sig själv”, och då kan inte all gas komma från vår gård. Den skulle ju kunna hämtas från gårdar i närheten av mackarna. Det hade ju varit roligt om vi kommer dit i framtiden, men det kommer krävas hårt arbete och betydande insatser från kommuner, privatpersoner och näringslivet.


Hagelsrums gård samarbetar med två andra gårdar för att ha tillräckligt med gödsel till biogasproduktionen och man har två egna lastbilar för att hämta gödsel och återlämna rötad biogödsel. Biogödseln är i princip luktfri och mer effektiv än orötad gödsel.

Potential för 7 Twh biogas per år i Sverige
Potentialen för biogas från restprodukter som matavfall och gödsel är runt 7 Twh biogas per år. Det motsvarar ungefär 10 procent av totalen bränsleåtgången för Sveriges fordonsflotta.

– Biogas det bästa bränslet vi har, då ska vi göra så mycket vi kan av det. Det är ju ett premiumbränsle, säger Tom, och avslutar:
– Du kan ju klimatkompensera här och nu genom att köra på biogas. Då sluter du kretsloppet och tar hand om mer problem än du skapar!

 

Fakta om Hagelsrums Gård AB

Ägare: Familjen Birgersson.
Dotterbolag: Hagelsrums Biogas AB och Rogestorps Gård AB
Antal anställda: 20 heltids- och deltidsanställda totalt i bolagen
Kor: 600 mjölkkor
Biogasfordon: Familjen har 2-3 biogasbilar, de byter ut undan för undan och väntar med spänning på att det ska komma lastmaskiner och traktorer för biogas som kan användas på gården.
www.hagelsrumsbiogas.se