Logga in

More biogas till Kalmar läns fordonsflotta

More Biogas är ett företag bestående av lokala bönder i Kalmar-regionen. Varje år producerar de inte mindre än runt 90 000 ton eller 23 GWh biogas. För jämförelse förbrukar en biogasbil som kör 1500 mil 0,01 GWh. 

Kjell Axelsson, ordförande i More Biogas tar emot på företagets produktionsanläggning i Mosekrog strax norr om Kalmar. Kjell brukar beskrivas som en eldsjäl, expert och inte minst investerare inom biogas. Han har haft en nyckelroll gällande utvecklingen av biogas i Kalmar-området under många år och han har varit ordförande i More Biogas sedan starten.

– Jag tycker det är hur roligt som helst att jobba med biogas och jag har alltid varit intresserad av miljö. Nu är jag ju trots allt 76 år så vid senaste årsmötet ville jag inte lova mer än två år till som ordförande – men har jag bara hälsan så vet man aldrig, vi får se, säger Kjell.

Kjell har fler företagsengagemang än More Biogas, bland annat företaget Famax som är den största ägaren av More Biogas. 2020 köpte Famax också Kalmar Biogas som sedan 2020 är ett dotterbolag till More Biogas.

Kjell Axelsson, eldsjäl, expert och inte minst investerare inom biogas.

Kjells engagemang kring biogas började när han blev kontaktade av ett antal bönder som funderade på att starta biogasproduktion och som ville ha hans hjälp med kalkyler. Tanken var att bönderna skulle bygga egna biogasanläggningar på varje gård, men de planerna ändrades när Kjell involverades – istället bestämde man sig för att bygga en gemensam anläggning.

Efter flera års förberedelser bildades i februari 2011 More Biogas Småland AB. Bolaget har 21 delägare varav 15 är lantbrukare i närområdet runt Mosekrog där biogasanläggningen ligger.

Hög andel egenfinansiering och en tuff start

En förutsättning för att bygga anläggningen var långa avtal med leverantörer av substrat (råvara), vilket man löste med KSRR som levererar hushållsavfall till anläggningen. More Biogas skrev också ett långsiktigt leveransavtal med Eon som köper hela produktionen, bortsett från det som säljs på den egna macken vid produktionsanläggningen.

Förutom substrat och avsättning för biogasen behövdes också kapital. Banken krävde 40 procents medfinansiering av de 80 miljoner som produktionsanläggningen beräknades kosta. Famax gick in som stor delägare och man fick dessutom med Kalmar Energi, Purac och CA Fastigheter i projektet – vilket gjorde att egenfinansieringen kunde lösas.

Samtidigt som produktionsanläggningen planerades var Kjells dåvarande företag Läckeby Water trångbodda och skulle flytta till större lokaler i Kalmar. Lösningen blev att More Biogas tog över Läckeby Waters anläggning Mosekrog och byggde om den för biogasproduktion.

More Biogas fick en tuff start. Kalmar Länstrafik, KLT, hade upphandlade biogasbussar som den absoluta huvuddelen av biogasen var tänkt att användas till, men upphandlingen överklagades och försenades i två år. Det gjorde att Eon, som köper hela More Biogas volym, fick frakta biogasen till andra orter, vilket medförde merkostnader som i sin tur ledde till att More Biogas inte kunde få full ersättning. Många av delägarna kände såklart oro – men bussarna kom till slut i drift och More Biogas har vänt till vinst.

Anläggningens substrat kommer från 3000 kor och kvigor, 500 tjurar, 700 suggor, 4500 slaktsvinsplatser, 60000 höns, 50000 kycklingplatser och 120000 människor (hushållsavfall)

Just nu jobbar Kjell och More Biogas med att inventera omgivningarna efter mer potentiellt substrat.

– Det finns en hel del småindustrier i regionen, till exempel mikrobryggerier som genererar substrat. Ofta kommer någon lantbrukare och hämtar det och slänger ut på åkrar. Det rätta måste ju vara att det går via en biogasanläggning och sedan ut på åkrarna, säger Kjell.

Funderar du på hur framtiden ser ut för biogas?

– Ja, det gör jag. Till att börja med är biogas ju ett fantastiskt bränsle, man rötar en restprodukt som matavfall eller gödsel och får ett i princip klimatneutralt bränsle och en förbättrad gödsel tillbaka – det har absolut en framtid, säger Kjell Axelsson och fortsätter:

– Jag tror, eller är övertygad om, att flytande biogas kommer öka stort. Om vi inte själva bygger en anläggning för att uppgradera biogasen till flytande, vilket vi pratar om i vår framtidsstrategi, så kommer vi troligen bli en leverantör av komprimerad gas till de som uppgraderar.

– Anledningen till att jag ser att den flytande biogasen kommer öka är den tunga trafiken – där passar det inte med el. Jag har svårt att se långtradare för fjärrtrafik på batterier och inte heller linjebussar, kanske stadsbussar. Flytande biogas ger ju den tunga trafiken längre räckvidd än komprimerad biogas.

Från kontrollrummet går det följa hela processen i anläggningen.


Fler biogasanläggningar behövs

Kjell Axelsson berättar att han tror det kommer vara brist på biogas om det inte byggs fler produktionsanläggningar. Just för att den flytande biogasen kommer öka och ta en stor marknadsandel. Förutom tung trafik nämner Kjell att exempelvis Destination Gotland diskuterar att blanda in (flytande) biogas i bränslet, vilket bara det skulle innebära stora volymer.

– För personbilssidan tror jag det kommer bli en utveckling mot el och biogas, men där elbilen kommer dominera. Vätgas kommer ju säkert också – eller något annat som man inte känner till just nu, teknikutvecklingen går ju väldigt starkt framåt, säger Kjell Axelsson.

– En viktig faktor är vad biltillverkarna väljer att satsa på, vilket också hänger ihop med politiska val och incitament. Inom EU förs en diskussion kring vad som är miljövänligt och vad som är miljövänliga bränslen. Det gäller att det är långsiktigt tänkande och kloka människor som sitter i de beslutande och styrande organen.

Bättre styrning men även påverkan behövs
Kjell anser att utvecklingen kring bränslen behöver styras med kraftigare incitament, och tar pluginhybrider exempel – ett mellansteg som han menar är helt fel och bara förlänger övergången till förnybara bränslen, och som skulle kunnat styrts bort med Bonus Malus.

– Även om kraftigare styrning behövs, ska man inte förringa påverkan och upplysning. Till exempel konferensen Guldruschen såg man ju var en ”aha-upplevelse” för hur många beslutsfattare på kommun- och regionnivå som helst, menar Kjell.

Kjells har ett genuint miljöintresse, vilket inte bara märks i hans arbete i More Biogas och i andra företag han är involverad i, utan också när han resonerar kring hur naturen och klimatet förändrats.

Utdrag ur Kjells bilkalkyl från 2018 som jämför kostnader och utsläpp för olika biltyper. Ladda ner den i sin helhet som pdf.

– Jag är uppväxt på landet här i närheten och ser hur naturen förändrats. Det oroar mig. Många verkar tänka ”Vad hjälper det vad jag gör?” – men alla kan göra skillnad och alla individer måste börja. För att visa på det konkret har jag gjort en jämförelse mellan bensin- och gasbilar där det blir tydligt att det går att bidra genom val av bil och bränsle, avslutar Kjell.

Kjell kör själv en Skoda Octavia och dessförinnan en VW Passat. Biogasbilar, såklart!

 

Fakta om More Biogas

  • Årlig volym biogas: 85 000 ton
  • 21 delägare varav 15 är lantbrukare som tillsammans äger 40 procent. Övriga delägare är bland annat Famax, Purac, Kalmar Energi, CA-fastigheter samt 2 privatpersoner
  • Anläggningen finns i Mosekrog cirka 1 mil norr om Kalmar.
  • Gårdarna ligger i närområdet med ett snittavstånd på 7,5 km
  • Substraten, gödsel och matavfall, transporteras till och från anläggningen med tanktrailer respektive containerbil.
  • Den uppgraderade gödseln från produktionen sprids på lantbrukarnas åkermark som totalt är cirka 3500 hektar
  • 5 anställda sköter den dagliga driften av More Biogas och Kalmar Biogas anläggningar

Läs mer på www.morebiogas.se